Daně na poslední chvíli. Pozor, pokuty jdou až do statisíců, 22.3.2016

Lidé mají na odevzdání daňového přiznání ještě deset dní. Na co nezapomenout a jak na daních co nejvíc ušetřit? Přinášíme stručné shrnutí hlavních zásad pro vyplnění růžových formulářů a odpovědi na otázky čtenářů MF DNES.

Musíte podat daňové přiznání?
 
 ANO
 
 * Jste zaměstnaní, ale vaše ostatní výdělky, například z podnikání či pronájmu, přesáhly 6 000 korun ročně.
 * Pokud máte jednoho hlavního zaměstnavatele a zároveň jiné příjmy ze závislé činnosti. * Máte příjem z podnikání, pronájmu či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok.
 * Vykazujete ztrátu z podnikání – sice jste neměli zisk ani 15 000 korun, ale o ztrátu si budete chtít zvýšit výdaje v následujícím období.
 * Dostáváte příjmy ze zahraničí a zároveň
 i z činnosti v tuzemsku.
 * Máte příjmy pouze ze závislé činnosti, ale v roce 2015 máte příjem vyšší než 1 277 328 korun a budete platit solidární daň.
 
 NE
 
 * Jste pouze zaměstnáni (i když uplatňujete úroky z hypotéky, dary charitě, platby životního pojištění...).
 * Pokud máte jen příjmy z více zaměstnání postupně, můžete požádat svého posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh.
 * Nemáte žádné příjmy nebo jen ty, které jsou od daně osvobozené (podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, stipendia...).
 * Máte výdělky daněné srážkovou daní (dividendy, podíly na zisku, úroky z bankovních vkladů, honoráře...).
 * Vaše příjmy jsou pouze ze závislé činnosti
 v zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění. * Máte přivýdělek v kategorii ostatních příležitostných příjmů (tedy ani zaměstnání, ani podnikání, ani pronájem) a vaše příjmy nebyly v roce 2015 vyšší než 30 000 korun.
 
 Marcela Hejdová, KODAP
 
 Děti
 
 Na daňové zvýhodnění na vyživované dítě má nárok ten, kdo žije s dítětem ve společné domácnosti. Činí ročně na jedno dítě 13 404 korun, na druhé dítě 15 804 korun a na třetí a každé další dítě 17 004 korun.
 Pokud je tato sleva vyšší než daň, kterou má rodič zaplatit, vznikne daňový bonus, který je státem proplacen. Podmínkou je, že rodič měl roční příjem alespoň 55 200 korun.
 
 Sleva na dítě přes prázdniny
 
 Syn odmaturoval v květnu 2015. Na vysokou školu se nedostal a od září nastoupil do zaměstnání. Jak si mohu započítat slevu na dítě? Do května? Do konce školního roku? I za prázdniny?
 Daňové zvýhodnění na svého syna si můžete uplatnit až do konce srpna 2015, neboť po skončení středoškolského studia se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje i doba bezprostředně navazujících školních prázdnin (tj. měsíce červenec a srpen).
 
 Vystřídání rodičů při slevě na děti
 
 Do srpna jsem pobírala rodičovský příspěvek na třetí dítě a byla s dítětem doma. Od září jsem nastoupila do zaměstnání a manžel mě v péči o dceru vystřídal. Je správně, že manžel uplatní děti v daňovém přiznání osm měsíců a já čtyři měsíce?
 Ano, je to správně. Váš manžel si může uplatnit daňové zvýhodnění za osm kalendářních měsíců (leden až srpen) a vy sama si můžete daňové zvýhodnění uplatnit za měsíce září až prosinec.
 
 Sleva za studenta
 
 Dcera studuje doktorandský program a v roce 2015 jí bylo 26 let, je možné, abych si uplatnila slevu na studenta za měsíce, kdy jí ještě 26 let nebylo?
 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě a sleva na studenta jsou dva odlišné pojmy. Daňové zvýhodnění si může uplatnit poplatník, který žije s vyživovaným dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Ve vašem případě si můžete daňové zvýhodnění na dceru uplatnit za měsíce, kdy jí ještě nebylo 26 let (včetně měsíce, v kterém tohoto věku dosáhla).
 Zatímco slevu na studenta si může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení věku 28 let. Pokud má tedy vaše dcera příjem, může si kromě slevy na poplatníka uplatnit i slevu na studenta (až 4 020 korun za rok).
 
 Sleva na dítě a nesezdaný pár
 
 Máme dvě děti, ale nejsme manželé. Kdo z nás si uplatňuje slevu na dítě?
 Pokud jde o děti, které máte společně, není pro uplatnění daňového zvýhodnění důležité, zda jste manželé, či nikoliv. Daňové zvýhodnění si může uplatnit takový poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společně hospodařící domácnosti, přičemž platí, že na totéž dítě si může v témže kalendářním měsíci uplatnit daňové zvýhodnění jen jeden z nich.
 
 Pořadí dětí kvůli slevě
 
 Máme dvě děti. Ačkoli hospodaříme jako jedna domácnost, máme každý s manželem svůj účet a přišlo by nám spravedlivé, aby si každý uplatňoval slevu na jedno dítě. Budou obě děti chápány jako první (se slevou 13 404 Kč), nebo budeme moci na jedno z nich uplatnit slevu 15 804 Kč? A jak se to dělá technicky, budeme si navzájem dávat nějaké čestné prohlášení?
 Ano, pokud žije ve společně hospodařící domácnosti více poplatníků, mohou si vyživované děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělit. Současně se však musí dohodnout, v jaké sazbě si to své dítě uplatní; jestli v sazbě pro první, nebo druhé dítě. Například vy si budete uplatňovat daňové zvýhodnění v sazbě pro první dítě a váš manžel pro druhé dítě. Pokud jste zaměstnaní, bude povinnou přílohou daňového přiznání Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Pokud například podnikáte, tak čestné prohlášení.
 
 Ondřej Homolka
 
 Důchodci
 
 Důchodci bez dalších příjmů, jejichž penze za rok 2015 překročila 331 200 korun (27 600 korun měsíčně), daní to, co tuto hranici převyšuje. Ti, kdo si k důchodu přivydělali víc než 840 000 korun za rok (zaměstnáním, podnikáním, pronájmem), zdaní i celou penzi.
 
 Zisk do 15 000 korun
 
 Jsem důchodce a pronájmem jsem získal 20 000 korun, když odečtu výdaje paušálně, mám zisk 14 000 korun. Musím podávat daňové přiznání, když jsem celkově nevydělal víc než 15 000 korun?
 Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční zdanitelné příjmy přesáhly 15 000 korun. Příjmem se rozumí příjem hrubý, nesnížený o výdaje. Váš příjem z pronájmu hranici překročil, a proto máte povinnost přiznání podat.
 
 Vypočetl jsem nulovou daň
 
 Jsem v penzi a měl jsem v roce 2015 příjem podle § 10. Vypočítal jsem si daň 5 000 korun. Když odečtu slevu na poplatníka 24 840 korun, nemusím platit nic. Je třeba, abych vůbec podával daňové přiznání?
 To, že vám vychází nízká či žádná daň, vás nezbavuje povinnosti přiznání podat. Důležité je, zda jste u příjmů podle § 10 překročil hranici 30 000 korun.
 Ondřej Homolka pracuje v AK Hartmanová & Steininger
 
 Martin Houska, člen ACCA
 
 Zaměstnanci
 
 Zaměstnanci si mohou přivydělat 6 000 korun za rok (podnikáním, pronájmem…) a přitom nemusí podávat daňové přiznání, daně za ně zpracuje zaměstnavatel. Daně není nutno řešit ani v případě, že si člověk přivydělal 30 000 korun, ale to pouze, když jde o takzvaný příležitostný příjem.
 
 Sleva na poplatníka
 
 Nestačil jsem zaměstnavateli dodat podklady k uplatnění daňových úlev do 15. února. Mám si prý podat daňové přiznání sám. Pracoval jsem však u něho jen půl roku, předtím jsem byl nezaměstnaný. Mohu využít celou slevu na poplatníka (24 840 Kč), nebo jen za měsíce pracovního poměru?
 Sleva na poplatníka je za kalendářní rok a můžete si ji celou uplatnit. Nezáleží tedy, zda jste pracoval celý rok, nebo jenom půl roku.
 
 Spoření na penzi
 
 Není mi jasné, jak je to s penzijním spořením. Platím si 2 000 Kč měsíčně (tedy 24 000 Kč za rok), ale odečítat si mohu jen 12 000 korun? Je to tak správně?
 Ano. Slevu z plateb penzijního pojištění je možné uplatnit pouze v případě, kdy je vaše spoření vyšší než 12 000 korun. K daňovým úlevám se dají využít až ty peníze, ke kterým nedostáváte od státu státní příspěvek. Pokud tedy máte potvrzeno, že jste zaplatil 24 000 Kč, odečtete maximální částku, a to 12 000 Kč.
 
 Podpora v nezaměstnanosti
 
 Do srpna 2015 jsem byl zaměstnán a pak registrován na úřadě práce. Jak to bude s mým daňovým přiznáním? Mám si ho podávat sám? Mám jako příjem uvádět i podporu v nezaměstnanosti?
 Podpora v nezaměstnanosti není zdanitelným příjmem, takže ji uvádět nemusíte. Přiznání podejte sám, protože jste nejspíš do 15. února nepožádal o zúčtování daní svého posledního zaměstnavatele.
 
 Ondřej Homolka
 
 Podnikatelé
 
 Podnikatelé se mohou rozhodnout, zda své výdaje budou dokládat jako skutečné (a vést daňovou evidenci nebo účetnictví), či zda je vyčíslí paušálně ve výši 40 až 80 procent z příjmů – to se odvíjí podle typu podnikání.
 
 Provize a paušální výdaje
 
 Mám penzion a Booking.com mi zprostředkovává klienty na ubytování. Platím z každého pobytu 15 procent. Uplatňuji paušál 60 procent. Co je pro mě základ, ze kterého ta procenta počítám? To, co mi lidé dají, tedy například 100 tisíc, nebo 85 tisíc, protože těch 15 procent přece daní zprostředkovatel, pro kterého je to zisk?
 Paušální výdaje se počítají z příjmů nesnížených o žádné výdaje. Odměna placená zprostředkovateli je vaším výdajem, který je již obsažen v paušálním výdaji, pokud si jej zvolíte místo skutečných (doložených v daňové evidenci) výdajů.
 
 Přerušení odpisů
 
 V roce 2014 jsem uplatnila první rok odpis auta. Za rok 2015 jsem vykázala ztrátu. Je možné přerušení odpisů?
 Pokud nechcete prohlubovat vykázanou ztrátu, je možné přerušit daňové odepisování a pokračovat v něm, až budete vykazovat zisky. Ondřej Homolka pracuje v AK Hartmanová & Steininger Jan Soška, TPA Horwath
 
 Pronájem
 
 Příjmy z pronájmu se uvádějí do daňového přiznání jako příjmy podle § 9 a vyplňují se na Přílohu 2 daňového formuláře. Výdaje můžete uvádět buď skutečné, nebo paušální ve výši 30 procent z příjmů, nejvýše do částky 600 000 Kč. Kdo chce dát do skutečných výdajů náklady na pořízení pronajímané nemovitosti, musí využívat takzvaných odpisů – nemůže celý výdaj uplatnit najednou, ale musí ho rozpočítat do následujících 20 až 50 let (dle typu nemovitosti).
 
 Odpisy za část roku
 
 Jaký je postup při uplatňování odpisů, výdajů za pojištění nemovitosti, daň z nemovitosti, když jsem od září přestala pronajímat byt a nastěhovala se do něj sama?
 Výdaje souvisící s příjmem z pronájmu si můžete uplatnit poměrně za dobu, kdy jste byt pronajímala, ve vašem případě za osm měsíců. Pozor, daňové odpisy je možné uplatnit pouze ve výši 1/2 celoročního daňového odpisu bytu.
 
 Fond oprav a výdaje z pronájmu
 
 Mám byt, který pronajímám. Jak je to s náklady vynaloženými SVJ na společné hospodaření (fond oprav, platba účetnické firmě, odměny). Vše se hradí až z fondu oprav tvořeného spoluvlastníky i několik let zpátky. Lze něco uplatnit do výdajů u pronájmu, a jakou formou to dokladovat? Pokud je z ročního vyúčtování hospodaření SVJ zřejmé, jaká částka z vašich plateb SVJ byla využita jako náklad na společné hospodaření (například na správu nemovitosti, na účetnictví, na opravy nemovitosti atd.), je možné takové náklady v souvislosti s pronájmem uplatnit. Do nákladů však nelze uplatnit částky hrazené do fondu oprav, vzhledem k tomu, že v době platby do fondu oprav není jasné, zda bude fond v budoucnu použit na opravu či zhodnocení nemovitosti.
 
 Lucie Koubová, BDO
 
 Další otázky
 
 Finanční úřad přijímá nejen formuláře, ale může také vyrazit na kontrolu. Jak se na ni připravit?
 
 Daňová kontrola
 
 Jak dlouho musím schraňovat daňovou evidenci – dokdy může přijít daňová kontrola?
 Obecně je povinnost uschovávat daňovou evidenci po dobu tří let ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání za dané období (například za rok 2015 je povinnost uschovávat daňovou evidenci do 1. 4. 2019, pokud bylo řádné daňové přiznání podáno v termínu do 1. 4. 2016). Doba úschovy daňové evidence se však může prodloužit například z důvodu podání dodatečného daňového přiznání, uplatnění daňové ztráty z minulých let či zahájení daňové kontroly. V nejkrajnějším případě může být daňová kontrola uskutečněna za období maximálně 10 let zpětně. Doporučujeme však zvážit ještě povinnosti z pohledu zákona o účetnictví a z pohledu zákona o DPH.
 
 Pojistné plnění a daně
 
 Dostal jsem z pojistky plnění za úraz 40 000 korun za pojištění trvalých následků úrazu a 80 000 z pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti. Musím tyto peníze danit?
 Příjem ve formě pojistného plnění trvalých následků úrazem je osvobozen od daně z příjmů. Příjem v podobě denních dávek v pracovní neschopnosti bude zdanitelný, pokud šlo o náhradu za ztrátu příjmu (ušlého výdělku) z komerčního pojištění.
 
 Gabriela Ivanco, Mazars 
 
 Zahraničí
 
 Příjmy ze zahraničí jsou jednou z nejsložitějších kapitol daně z příjmů. Nezáleží totiž jen na tom, kolik si člověk vydělal, ale i na tom, ve které zemi to bylo a jakou má Česká republika s touto zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ti, kdo si vydělávají nejen v Česku, ale i v zahraničí, neudělají chybu, když se o vyplnění daňového přiznání poradí s daňovým poradcem.
 
 Práce v zahraničí a sleva na děti
 
 Máme dvě děti, žena je na rodičovské a nevydělává. Já jsem půl roku pracoval ve Velké Británii. Mohu si odečíst děti za celý rok, nebo jen za půl roku, kdy jsem byl v ČR?
 Předpokládáme, že s rodinou žijete v České republice a jste tak považován za českého daňového rezidenta. V takovém případě, i pokud jste pracoval půl roku ve Velké Británii, budete si moci uplatnit daňové zvýhodnění na děti za celý rok.
 
 Překlad dokumentů
 
 Mám příjem od zaměstnavatele v Německu.
 Mám pro finanční úřad doložit tento výdělek výplatní listinou a musí být přeložena do češtiny?
 Pokud příjmy budete deklarovat v českém daňovém přiznání, standardním důkazním prostředkem je u příjmů ze zaměstnání potvrzení o zdanitelných příjmech vystavené zaměstnavatelem. Toto potvrzení by mělo být vystaveno v českém jazyce (například dvojjazyčný text v němčině a češtině) nebo do českého jazyka přeloženo. Alternativně lze prokázat výši příjmů jinými důkazními prostředky (například výše zmíněnou výplatní listinou nebo vámi podepsaným čestným prohlášením), veškeré tyto důkazní prostředky musí být správci daně předloženy v českém jazyce. Doporučuji napřed se správcem daně prodiskutovat, jaký důkazní prostředek by pro něj byl přijatelný a v jakém rozsahu má být případně přeložen do češtiny.
 
 Jana Skálová, TPA Horwath
 
 Přivýdělky
 
 Přivýdělky zařazené do kategorie „ostatních příjmů podle § 10“ (tedy ty, které nepocházejí z podnikání ani z pronájmu) mají jedno milé kouzlo – do výše příjmů 30 000 za rok není třeba je danit. Jen pozor, jde skutečně o příjmy, nikoli o zisk (příjmy minus výdaje).
 
 Výdělek do 30 000 Kč
 
 Měl jsem dva příležitostné příjmy podle § 10 – prodej ovoce a zeleniny ze zahrádky (10 000 Kč) a prodej štěňat (40 000 Kč příjmy, ale 22 000 Kč výdaje). Mohu využít pravidla, že příjmy tohoto typu do 30 000 korun se nedaní?
 Tohoto pravidla bohužel využít nemůžete, protože vaše příjmy jsou 50 000 Kč, tedy musíte podat daňové přiznání a v něm uvést příjmy 50 000 Kč a prokázané souvisící výdaje 22 000 Kč. Podle zákona o daních z příjmů se do ostatních příjmů (§ 10 zákona) zahrnují i příležitostné příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem.
 
 Odměna v naturáliích
 
 Na domě mám reklamu firmy prodávající uhlí. Jako náhradu jsem dostal tunu uhlí. Jak to mám zdanit? Tento naturální příjem je nutno ocenit cenou obvyklou, například za kterou se tento konkrétní druh uhlí obvykle prodává. Jde o váš příjem z pronájmu (části) nemovitosti, který uvedete do daňového přiznání. Příjem z pronájmu můžete snížit o skutečně vynaložené výdaje nebo využít výdaje v paušální výši 30 % z příjmu. Pokud je však celkový příjem nižší než šest tisíc korun a dále pobíráte pouze příjem ze zaměstnání, nemáte povinnost podat daňové přiznání.
 
 Honoráře blogerů
 
 Jak daní příjmy blogeři na YouTube? Musí se přihlásit jako OSVČ?
 Příjmy autorů jsou upraveny v § 7, odst. 6 zákona o daních z příjmů. Jde o příjmy za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, který je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou za předpokladu, že tyto příjmy od jednoho objednatele nepřesáhnou v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Důležitou podmínkou je také to, že jde o příjmy ze zdrojů na území České republiky.
 Zda příjmy blogerů do této kategorie spadají, musí posoudit sami blogeři. Pokud příjmy blogerů nespadají do výše uvedené kategorie nebo pokud příjem přesáhne 10 000 Kč měsíčně, zdaní svůj příjem jako příjem OSVČ.
 
 Výhra
 
 Vyhrál jsem v loterii. Jak se taková věc daní a musím výhru oznamovat správci daně?
 Výhry v loteriích či veřejných soutěžích podléhají dani z příjmů fyzických osob. Zpravidla však daň vybírá a odvádí organizátor za výherce, kdy je tato daň u nepeněžitých výher součástí nákladů organizátora. Pro váš klid doporučuji zeptat se organizátora, jakým způsobem byla výhra zdaněna.
 
 Náhrada škody a věcné břemeno
 
 Obec udělala na našem pozemku kanalizační jímku. Za zřízení věcného břemene jsme dostali 63 000 korun. Za škody, které přitom způsobili na pozemku, náhradu 50 000 korun. Musíme z těchto peněz platit daň, i když vlastně jde jen o náhradu nepříjemností, které nám obec způsobila?
 Jde o příjem za poskytnutí práva odpovídající věcnému břemeni. Tento příjem ve výši 63 000 Kč budete danit jako ostatní příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmů fyzických osob v rámci daňového přiznání. Z náhrady škody (50 000 Kč) daň platit nebudete.
 
 Připravila Jolana Nováková
 
 Odpovědi na další otázky čtenářů MF DNES najdete ve středu a v pátek na iDNES.cz
 
 Slevy na dani * Sleva na poplatníka 24 840 korun. Uplatnit ji může každý a v plné výši, i kdyby pracoval jen část roku. Invalidé a držitelé průkazu ZTP/P mohou čerpat ještě další slevy. * Daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě je sleva 1 117 korun za každý měsíc, kdy dítě v domácnosti žilo (platí i pro ty, které se v průběhu roku narodily nebo ukončily studium). Na druhé dítě je sleva 1 317 korun měsíčně a na třetí a další děti 1 417 korun. Je-li dítě invalidní (průkaz ZTP/P), je částka dvojnásobná. * Sleva na vyživovaného manžela/manželku. Když má jeden z manželů příjmy nižší než 68 000 korun za rok, může si druhý snížit vypočtenou daň o 2 070 korun za každý měsíc, kdy manželství trvalo, od prvního dne v měsíci. * Studenti do 26 let (doktorandi denního studia do 28 let) mohou odečíst dalších 335 korun za každý měsíc studia. Není přitom podstatné, jestli se měsíce studia kryjí s měsíci výdělečné činnosti. * Školkovné. Rodiče dětí, které chodí do předškolního zařízení, mohou uplatnit daňovou slevu ve výši zaplaceného školkovného do limitu 9 200 korun za rok. 0 korun Za poštovné nezaplatíte ani korunu, pokud pošlete peníze novou daňovou složenkou A-V/DS s bílým pruhem nahoře.
 
 249 míst Na tolik míst v březnu mimořádně vyjedou pracovníci finančních úřadů, aby jim lidé mohli odevzdat formuláře blízko svého bydliště.
 
 300 000 korun Až taková může být pokuta za neodevzdání daňového přiznání, platí přitom, že čím delší prodlení a čím vyšší daň, tím vyšší pokuta.
 
 2,1 přiznání Tolik daňových přiznání odevzdají fyzické osoby finančním úřadům.
 
 25 miliard O tolik si lidé odevzdávající daňové přiznání snižují daňový základ díky darům, spoření na stáří, úrokům na bydlení…
 
 O co lze snížit daňový základ Dary a charita: Lze odečíst 1 000 korun, maximálně až 15 procent daňového základu, když jste tyto peníze věnovali na dobročinné účely. Bezplatný odběr krve se počítá jako dar 2 000 korun. Úroky na bydlení: Je možno odečíst úroky z hypotečního úvěru či stavebního spoření, pokud je platíte za koupi nemovitosti určené k vašemu bydlení. Odečítaná částka je maximálně 25 000 korun měsíčně. Spoření na penzi: Lze odečíst až 12 000 korun uložených do penzijní společnosti, naspořit však musíte celých 24 000 korun za rok. Životní pojištění: Daň lze snížit až o 12 000 korun za rok, které jste zaplatili na pojistném. To se týká životních pojistek, kde si spoříte na stáří (smlouva do 60 let, na kterou spoříte minimálně 60 měsíců). Příspěvky na odbory: Příspěvky zaplacené za členství v odborové organizaci během roku, a to až 3 000 korun. Vzdělání: Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Obor, o který si rozšiřujete své vzdělání, musí souviset s vaším povoláním či podnikáním. Částka až 10 000 korun. Doporučujeme konzultaci s poradcem, problematika je složitá.
 
 Rady k nezaplacení 1. K daňovému přiznání je potřeba přiložit originály dokladů, například potvrzení o darech či úrocích zaplacených na hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. 2. Nevíte si rady, zda můžete snížit daňový základ nějakým výdajem? Konzultujte problém s daňovým poradcem, můžete se zkusit zeptat i svého správce daně. 3. Výživné na děti, podpora v nezaměstnanosti či například stipendia jsou od daní osvobozeny, do příjmů se nezapočítávají. 4. Přivyděláváte si k důchodu? I vy můžete v daních uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. 5. Příjmy z prodeje cenných papírů nebo podílů investičních fondů jsou do výše 100 000 korun osvobozeny bez ohledu na dobu držení. 6. Našli jste v odevzdaném přiznání chybu? Podejte do 1. dubna opravné přiznání, pokud to v tomto termínu nestihnete, je nutné podat dodatečné přiznání. 7. Nezapomeňte se podepsat a vyplnit počet příloh, jež k daňovému přiznání přikládáte. Pokud žádáte přeplatek daně, podepisujete se dvakrát. 8. Daněmi pro podnikatele (příjem dle § 7) nic nekončí, je potřeba zpracovat přehledy pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu a doplatit dlužné pojistné.
 
 Formuláře, pokuty, placení
 
 Elektronický formulář Tiskopis můžete vyplnit i na internetu na www.idnes.cz/dane. Výhoda je, že elektronický formulář provede výpočty sám. Pokuty Termín odevzdání je do 1. 4., úřady tolerují dodání až o pět dní později (to už přiznání musí být fyzicky na úřadě, nestačí poštovní razítko). Kdo to nestihne, hrozí mu pokuta 0,05 % vyměřené daně (případně 0,01 % daňové ztráty). Maximální pokuta je 5 % daně či daňové ztráty a současně nejvýš 300 000 Kč. Pokutu pod 200 korun však úřad nepředepíše.
 Když však nepodáte daňové přiznání vůbec, i když třeba nemusíte platit daň, je pokuta 500 korun. Datová schránka Kdo si zřídil datovou schránku (byť dobrovolně), musí podat přiznání jejím prostřednictvím. Jinak mu hrozí pokuta, v lepším případě 2 000 Kč, ale může se vyšplhat až na 50 000. Jak zaplatit? Při placení použijte vždy předčíslí 721 (určuje, že jde o daň z příjmů), pak číslo účtu pro příslušný kraj, které najdete v následující tabulce. Za lomítkem je kód
 banky 0710. Jako variabilní symbol uvedete své rodné číslo. U platby daní se uvádí i konstantní symbol, je jím číslo 1148.
 
Publikováno v deníku MF Dnes, 22.3.2016.