Nezapomeňte: daň z nemovitosti je třeba zaplatit do konce května, 21.5.2018

Daň z nemovitých věcí má svá specifika, na rozdíl od většiny daní a poplatků se platí předem. Pro rok 2018 je nutné ji zaplatit do 31. května. Kdo platí více než pět tisíc korun, může částku rozdělit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Fyzické osoby dostanou bezplatnou daňovou složenku do poštovních schránek. Kdo se přihlásil k odběru e-mailem, přijdou mu všechny potřebné informace k placení daně do e-mailové schránky.

Daň z nabytí nemovitosti se platí jen jednou

Daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek, patří mezi majetkové daně, a majitelé nemovitostí tak musejí každoročně daň z nemovitých věcí platit, a to i v případě zděděné nemovitosti. Pozor: jde o základní rozdíl oproti dani z nabytí nemovitých věcí, která se platí pouze jednou. Daňové starosti s daní z nemovitých věcí nemají lidé žijící v družstevním bytě nebo bydlící v podnájmu.

Novopečení majitelé, zbystřete

Zvlášť pozorní by měli být novopečení majitelé nemovitostí, kteří získali nemovitost v minulém roce. V případě, že jim nepřijde informace k platbě daně do datové schránky, v podobě složenky či na e-mail, pravděpodobně zapomněli do konce ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. V takovém případě je nutné přiznání podat co nejdříve a počítat se sankcí.

„Pokud jste na daňové přiznání nezapomněli a informace vám přesto nedorazila, je nutné se obrátit na příslušný finanční úřad podle území, na kterém se nemovitost nachází,“ radí Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Výše daně závisí na velikosti obce

Zatímco daň z příjmu fyzických osob je při stejném zdanitelném příjmu v celém Česku stejně vysoká, u daně z nemovitých věcí to neplatí. Stejná je totiž pouze základní sazba daně, která je kupříkladu u obytného domu 2 Kč/m2. Příslušný koeficient, jímž se základní sazba daně násobí, závisí na velikosti obce, kde se nemovitost nachází. Obce ovšem mohou koeficient upravit. Ve velkých městech je tedy při stejných vstupních údajích daň z nemovitých věcí vyšší. Daň z nemovitých věcí se platí na krajské finanční úřady.

Ochrana před sankcí

Platbu převodem nebo složenkou je dobré provést jeden či dva dny před termínem, protože daň musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději 31. května. Kdo se s placením daně opozdí, může bez sankce uhradit daň do 6. června, tedy během dalších čtyř pracovních dní. Poté už ale nabíhají úroky z prodlení. Finanční úřad bude účtovat úroky z prodlení, které jsou ve výši repo sazby ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Aktuálně tedy 14,75 % p. a. (tedy ročně).

Rozhoduje stav k 1. lednu

Pro platbu daně z nemovitých věcí pro rok 2018 je rozhodující stav k 1. lednu 2018. Stejně tak to platí pro každý jiný rok. Pozor, daň z nemovitých věcí se platí vždy na celý rok dopředu. Jestliže dojde v průběhu roku ke změně majitele nemovitosti, daň se poměrně nerozděluje. Vlastník nemovitosti k začátku letošního roku musí zaplatit daň na celý rok 2018.

„I když došlo ke změně majitele nemovitosti například v březnu 2018, tak noví majitelé ještě daň pro rok 2018 neplatí. Budou ji platit až pro rok 2019,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Po nabytí nemovitosti

V případě koupě nemovitosti během roku 2018 je nutné do konce ledna 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Příslušnost pro podání daňového přiznání se přitom řídí podle lokality nemovitosti. Tato daň se často plete. Daňové přiznání po koupi nemovitosti se podává jen jednou a následně pouze, dojde-li ke změně skutečností pro výpočet daňové povinnosti.

Jak již bylo uvedeno, výše daně záleží nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na lokalitě, kde se nachází, protože základní sazba daně se násobí příslušnými koeficienty. „V daňovém přiznání si tedy majitelé nemovitosti vypočítají daňovou povinnost, v následujících letech již dostávají od finančního úřadu poštovní poukázky s vyplněnou částkou daně, která se může i zvýšit, pokud dojde meziročně ke zvýšení příslušného koeficientu,“ vysvětluje Ivanco.

Kdy lze platit daň nadvakrát?

V případě, že činí vypočtená daň z nemovitých věcí méně než 5000 korun, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5000 korun, lze částku daně uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu. Jinak opět hrozí sankce.

Publikováno na serveru euro.cz dne 21.5.2018