Od příštího roku někteří zaměstnanci nebudou muset podávat daňové přiznání 25.10.2017

Jestliže je za zaměstnance v některém měsíci během roku odvedena zálohová daň z příjmů od dvou a více zaměstnavatelů současně, potom má povinnost podat za daný rok daňové přiznání.

Z měsíční odměny z dohody o pracovní činnosti (DPČ) se přitom letos odvádí zálohová daň vždycky. V příštím roce se však bude z měsíční odměny z DPČ do částky 2500 Kč odvádět daň srážková, bude tedy platit stejný režim jako u dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. „Pro nízké měsíční přivýdělky na dohodu o pracovní činnosti tedy nevznikne povinnost podat daňové přiznání a sníží se i povinná administrativa pro zaměstnavatele,“ uvedla Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Z měsíční odměny plynoucí z DPČ se neplatí sociální a zdravotní pojištění, nepřesáhne-li měsíční odměna 2500 Kč. Tento limit se pro rok 2018 nemění. Při odměně nad tento limit z její hrubé výše odvádíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění vy i zaměstnavatel. „Pro rok 2018 se z důvodu zvýšení minimální mzdy zvyšuje i minimální měsíční částka zdravotního pojištění, kterou musí zdravotní pojišťovna obdržet za každého zaměstnance, a to z částky 1485 Kč na 1647 Kč. Zaměstnanci, kteří nejsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci (například penzisté či studenti) a pracují pouze na DPČ s měsíční částkou nižší než 12 200 Kč, tak zaplatí na zdravotním pojištění v roce 2018 více než v roce 2017,“ vysvětlila Ivanco. V jednotlivých měsících je možné pracovat na DPČ současně pro více zaměstnavatelů. Při práci na DPČ můžete uplatňovat daňové slevy.

Ty ale můžete uplatnit v daném měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele a to za podmínky, že jste zde podepsali Prohlášení k dani. „Zaměstnanci přivydělávající si během roku 2017 pro jiného zaměstnavatele na DPČ si musejí k vyplnění daňového přiznání za rok 2017 vyžádat od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech, která jsou nedílnou přílohou daňového přiznání. Při příjmech pouze ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu je možné od minulého roku využít zjednodušenou verzi daňového formuláře,“ upozornila Ivanco.

DPČ musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedena sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Měsíční odměna není limitována, můžete mít i nadprůměrné příjmy. Na základě DPČ ale není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní doby. Neplyne z ní ani nárok na dostupné a pracovní poměr sjednaný touto dohodou je možné zrušit výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu s patnáctidenní lhůtou.

Publikováno na serveru www.mesec.cz 25.10.2017