Absolventi mají nárok na daňovou vratku, 20.8.2016

Během prázdnin a v září nastupuje do svého prvního zaměstnání na standardní pracovní smlouvu řada absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Těmto novým zaměstnancům vznikne za letošní rok nárok na daňovou vratku.

Zaměstnanci je obecně během roku z hrubé mzdy zaměstnavatelem odváděna zálohová daň z příjmu. Pokud zaměstnanec požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování za daný rok, potom se v ročním zúčtování vypočítá daňová povinnost za celý rok.

Na základě provedeného ročního zúčtování daně vzniká často nárok na daňovou vratku. To je i případ absolventů, kteří nastoupí do práce v průběhu roku. V ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem se totiž uplatní nekrácená roční daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Nárok na plnou daňovou slevu mají tedy i zaměstnanci pracující během roku pouze několik měsíců.

„Absolventi, kteří během roku 2016 odvedou ze mzdy nějakou částku zálohové daně, obdrží obvykle celou nebo část zálohové daně po provedení ročního zúčtování zpět,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pro uplatnění školkovného a daňové slevy na manželku musejí být nejprve splněny zákonné podmínky. Jsou-li splněny, musí ještě zaměstnanec nárok na tyto slevy písemně doložit, přičemž příslušné doklady jsou pak nedílnou součástí ročního zúčtování daně prováděného zaměstnavatelem nebo daňového přiznání podávaného zaměstnancem. Zaměstnancům, kteří mají během roku pouze příjmy od zaměstnavatele, vznikne díky uplatnění slevy na manželku a školkovného nárok na vratku daně.

„Za zaměstnance, kteří během roku 2015 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele a podepsali u něj prohlášení k dani, vyřídí daňové záležitosti zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně,“ doplňuje Ivanco.
Slevu lze uplatnit i na studenta
V ročním zúčtování lze uplatnit i slevu na studenta, přestože abslovent studium ukončil již před svým nástupem do zaměstnání. Daňová sleva na studenta činí za každý měsíc splnění podmínky studia 335 Kč. Jestliže úspěšný maturant nastoupí do práce od 1. září 2016, potom mu může zaměstnavatel v ročním zúčtování za rok 2016 uplatnit daňovou slevu na studenta ve výši 2680 Kč, tedy za měsíce leden až srpen.

Během posledních prázdnin však v takovém případě nesměl úspěšný maturant vykonávat práci, ze které by bylo odváděno sociální pojištění, jinak by se uplatnila daňová sleva na studenta v poměrně menším rozsahu. V červenci a srpnu tak bylo možné přivydělat si například na dohodu o provedení práce jen s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.
Na čem závisí výše vratky?
Na základě ročního zúčtování daně nemůže zaměstnanec daň doplácet, pokud byla jeho mzdová evidence během roku vedena správně. Případnou daňovou vratku obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování za letošní rok. Daňová vratka absolventů může být různě vysoká, záleží na konkrétní situaci, zejména na výši zaplacené zálohové daně během roku a poměrné výši uplatněné daňové slevy na poplatníka a na studenta během roku 2016.

Z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka a daňové slevy na studenta může být daňová vratka maximálně ve výši odvedené zálohové daně během roku 2016.

„Kupříkladu při nástupu do práce 1. září 2016 a zaplacení měsíční zálohové daně z příjmu ve výši 3570 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě 28 000 Kč, vznikne po provedení ročního zúčtování daně nárok na daňovou vratku ve výši 14 280 Kč,“ vypočítává Ivanco.
Daňová vratka a daňové přiznání
Někteří absolventi nebudou moci svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně a budou si muset sami podat daňové přiznání. A to například proto, že souběžně pracují pro dva a více zaměstnavatelů nebo mají příjem z pronájmu či z přivýdělku ze samostatné výdělečné činnosti.

I v daňovém přiznání za letošek mohou uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka 24 840 Kč a poměrnou část slevy na studenta. A případně i další daňové odpočty a daňové slevy, na které mají podle zákona o dani z příjmu za rok 2016 nárok.

Publikováno v deníku Právo, 20.8.2016.