Čtvrtletní plátci DPH musí poprvé podat kontrolní hlášení. Jaké hrozí pokuty? 20.4.2016

Pokud jste plátci DPH a daň platíte čtvrtletně, musíte do 25. dubna 2016 elektronicky podat své první kontrolní hlášení.

Pokud povinnost nesplníte, hrozí vám pokuty. Tisícikorunu zaplatíte za opožděné podání, pokud to stihnete ještě před tím, než vás k němu vyzve finanční úřad. Pak už zaplatíte 10 000 Kč. Nepodáte-li hlášení ani po výzvě, zvyšuje se pokuta na 30 000 Kč a při nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě pak na 50 000 Kč. Za závažné ztěžování a maření správy daní kvůli neplnění povinností spojených s kontrolním hlášením (tedy například když plátce DPH dlouhodobě nepodává kontrolní hlášení, ačkoliv má tuto povinnost) může být udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Jak podat kontrolní hlášení? Přehledný manuál najdete na našem sesterském serveru Podnikatel.cz „V případě podávání nulového daňového přiznání k DPH se kontrolní hlášení nepodává. Kontrolní hlášení zároveň nemají povinnost podávat identifikovatelné osoby,“ uvedla Pavla Hadrabová z daňového oddělení společnosti Mazars. Kontrolní hlášení podáváte buď prostřednictvím daňové schránky, nebo přes aplikaci EPO na portálu Finanční správy. Nezapomeňte na to, že stejnou obchodní transakci by měl uvést do kontrolního hlášení odběratel i dodavatel. V případě, že správce daně zjistí nesrovnalost, obdrží oba od finančního úřadu výzvu, kdy budou muset nesrovnalosti v zákonné pětidenní lhůtě odstranit.

„Častou chybou, kterou plátci DPH v kontrolním hlášení dělají, je uvádění variabilního symbolu místo čísla daňového dokladu. Tato chyba pak generuje na straně dodavatele i odběratele výzvu ze strany finančního úřadu, proto doporučujeme správně nastavit účetní systém, aby byla do kontrolního hlášení propisována správná data,“ poradila Hadrabová.

Publikováno na serveru měšec.cz, 20.4.2016.