Mazars Tax Alert: Převodní ceny v době pandemie - Nový pokyn OECD

V prosinci 2020 vydala OECD nový Pokyn zaměřený na dopady pandemie COVID-19 na převodní ceny (dále jen „Pokyn“). Cílem Pokynu je principy převodních cen definované Směrnicí OECD zasadit do kontextu jedinečných a specifických situací, kterým jsou podniky v důsledku pandemie COVID-19 vystaveny. Pokyn tedy nevytváří nová pravidla nad rámec principů definovaných Směrnicí OECD, kterými by se podniky v době pandemie měly řídit.

Pokyn poskytuje komentáře pro praktické uplatňování principů definovaných Směrnicí OECD ve vztahu k pandemii v níže uvedených prioritních otázkách:

  • Příprava srovnávací analýzy;
  • Alokace ztrát a mimořádných nákladů realizovaných v důsledku pandemie;
  • Existence vládních programů pomoci a jejich zohlednění; a
  • Závazná posouzení (tzv. APA“).

Pokyn dále výslovně uvádí, že by podniky měly důkladně posoudit a dokumentovat, že zvolený přístup k řešení a zohlednění dopadů pandemie odpovídá přístupu, který by zvolil nezávislý subjekt za stejných nebo obdobných podmínek.
V případě dotazů týkajících se problematiky převodních cen nejen v kontextu současné pandemie se prosím neváhejte obrátit na naše specialisty s mnohaletými zkušenosti v této oblasti, kteří Vám budou rádi asistovat.