Seminar: "Digitization at the workplace", 18.6.2018

Mazars in cooperation with law firm Dvořák Hager & Partners organized the seminar: "Digitization at the workplace". The event took place on 18 June 2018 from 8:30 am at the Alwyn Conference (Vítkova 26/151, Praha 8).

The text continues in Czech language.

Tématy provedli advokáti Tomáš Procházka a Veronika Odrobinová z advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners a daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Program semináře:

 8:30 –   9:00 

 Registrace účastníků

    9:00 – 10:45 

 Digitalizace na pracovišti (Tomáš Procházka)

 10:45 – 11:00 

 Coffee break 

 11:00 – 11:45 

 Důsledky digitalizace v daňové oblasti (Gabriela Ivanco)

 11:45 – 12:30 

 Aktuality a perličky z praxe (Veronika Odrobinová)

 12:30 – 13:00 

 Diskuze

Hlavní témata:

 • Dnes těžko najdeme profesi, kterou lze vykonávat bez podpory elektronických zařízení. Technologie ale často předbíhá právní regulaci.
 • Zaměříme se na hlavní aspekty digitalizace na pracovišti z pohledu HR, zejména na:
  • Sledování počítačů a emailů.
  • Sledování vozidel.
  • BYOD – vlastní zařízení na pracovišti.
  • Krádeže dat.
  • Sociální sítě a zaměstnanci.
 • Seznámíme účastníky s možnostmi a důsledky využití digitalizace v daňové oblasti
 • Nevynecháme ani tradiční blok aktualit a perliček z praxe.

Daňová poradkyně ze společnosti Mazars upozorňuje na důsledky digitalizace v daňové oblasti

Advokát Tomáš Procházka seznamuje účastníky semináře se základní problematikou digitalizace na pracovišti

Advokátka Veronika Odrobinová na závěr zmínila několik aktualit ze současné praxe