Seminar: How to develop the Family Firm and not to harm the relations within the company? 21.9.2016

Mazars in cooperation with American chamber of Commerce in the Czech Republic held a seminar on topic: "How to develop the Family Firm and not to harm the relations within the company?". Seminar was in Czech language.

Zahraniční statistiky ukazují, že pouze 30 % rodinných firem zvládne předání do druhé generace a pouze 12 % zvládne předání do generace třetí a pouze cca. 3 % zvládne předání do generace čtvrté. 

Jako důvod neúspěchu bývá často uváděna nedostatečná příprava firmy na odchod zakladatele a nastavení profesionálních struktur řízení. Dalším podstatným důvodem je též konflikt mezi společníky či členy rodiny ohledně budoucího fungování firmy a jejich rozdílná očekávání.

Na půdě AmCham jsme vás seznámili s moderními trendy v této oblasti a dali jsme vám další podněty k zamyšlení při zvažování budoucnosti vaší firmy a podnikatelské rodiny. Jedním z přednášejících byl Boris Gnoth , vedoucí oddělení transakčního poradenství  Mazars.

Na fotografii prezentující Boris Gnoth , vedoucí oddělení transakčního poradenství  Mazars.