Seminar: EET, 16.11.2016

Mazars in coopration with French-Czech chamber of commerce hosts a seminar on topic: Electronic records of sales, that will take place on November 16 in IBC building, Pobřežní 3, Praha 8. Seminar will be in Czech language only.

Týká se Elektronická evidence tržeb i vás? Podnikáte? Jste poplatníkem daně z příjmů v České republice? Platí vám klienti v hotovosti, platební kartou nebo obdobnými způsoby? Pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, EET se dříve či později bude týkat i vás a vašeho podnikání.

Společnost Mazars ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou pořádá seminář na téma EET, který se uskuteční ve středu 16. listopadu od 9 do 11:30  v zasedací místnosti budovy IBC, 2. patro, Pobřežní 3, Praha 8.

Školitelé

Alena Miklová - Daňová specialistka Mazars

Catherine Slavíčková - Daňová specialistka Mazars

Seminář je určen pro všechny, kteří se připravují na elektronickou evidenci tržeb.

Cíl semináře

  • úvod do problematiky a popis nově zavedených povinností pro podnikatele
  • seznámení s žádostí o autentizační údaje a nastavení portálu
  • příprava na spuštění elektronické evidence
  • specifika spojená s touto novou povinností, způsoby reportingu a kontrol prováděných finančními úřady
  • praktické příklady a doporučení
  • aktuality a vybrané problémy z praxe

Program

  • obecné informace o EET
  • specifika a způsoby přípravy na spuštění EET
  • aktuality a vybrané problémy se zaměřením na první dvě fáze EET
  • otázky a odpovědi