Mazars Seminars

For our clients, we organize specialized tax and accounting seminars in which we focus on current regulations and problems using examples from practice.

Semináře 2019

Pro naše klienty pořádáme, buď samostatně a nebo ve spolupráci s partnerskou společností, řadu seminářů na aktuální daňová, účetní a HR témata. Na svých seminářích upozorňujeme na novinky a změny v oboru, probíráme nejčastější problematická témata a vše se snažíme vysvětlit na praktických příkladech z praxe.

Seminars 2018

For our clients, we organise many seminars focusing on current tax, accounting and HR topics. On our seminars we draw attention to the news and changes in our industry and we try to explain everything on practical examples from practice.

Seminars 2017

For our clients, we organise many seminars focusing on current tax, accounting and HR topics. On our seminars we draw attention to the news and changes in our industry and we try to explain everything on practical examples from practice.

Seminars 2016

For our clients, we organise many seminars focusing on current tax, accounting and HR topics. On our seminars we draw attention to the news and changes in our industry and we try to explain everything on practical examples from practice.

Seminars 2015

Mazars is actively involved in the organisation of seminars and training for the professional public. These seminars are organised either separately or in cooperation with other companies or law firms. The variety of themes is very diverse – from construction, through supplier-customer relations to personal income tax.

Seminars 2014

Mazars is actively involved in the organisation of seminars and training for the professional public. These seminars are organised either separately or in cooperation with other companies or law firms. The variety of themes is very diverse – from construction, through supplier-customer relations to personal income tax.

Seminars 2013

Mazars is actively involved in the organisation of seminars and training for the professional public. These seminars are organised either separately or in cooperation with other companies or law firms. The variety of themes was very diverse in 2013 – from construction, through supplier-customer relations to personal income tax.

Share