Brochures & product sheets

You will find below brochures, product sheets, surveys, studies and other documents published by Mazars.

Demonstration of GDPR compliance

Do you know what changes are under the GDPR that the EU has enacted and will apply from May 25, 2018? If not, we and our partners from Italy have prepared a document for you to explain what will change and what you need to do.

Mazars 2017 U.S. Water Industry Outlook

Mazars recently launched the 2017 US Water Industry Outlook - the fourth edition. We are pleased to continue contributing to the ongoing water debate and providing education surrounding this field.

CEE Tax Guide 2017

Mazars published for the fifth time its regional tax guide, which presents snapshots and comparative charts of the tax systems of 19 CEE countries for 2017.

Survey: Managing Risk in the Digital Age

2016 proved to be another sensational year for the global e-commerce industry, with an estimated $2,671 billion in online sales. E-commerce undeniably opens the door to a wealth of competitive advantages and opportunities, but what are the RISKS involved and how are companies managing them?

Media Barometer 2015 | Media Challenged By Cyber risks in the digital world

Deeply involved in the Media industry and determined to provide Industry Executives with a better overview of the trends and challenges impacting the sector, Mazars has published a media barometer since 2011 analyzing the financial performance and the risk factors disclosed on the annual reports of the 100 largest publicly-listed media companies in North America and Europe.

Best Office 2015

Na následujících stránkách odborníci z pracovních skupin Amcham Best Office podrobněji píší o motivačních technikách, které fungují, ale také o těch, které selhávají.

Italian Desk

Mazars Italian Desk is created to offer a privileged link between Italy and Czech Republic to individuals and companies investing or wishing to invest in one of the two countries. We know well the economic and legislative situtation andd hte habit of both countries. Thanks to the cooperation with our Italian and European offices, we are able to offer a global, highly qualified and customized advisory for all professional services offered in the Czech Republic and Italy.

Tax Alert: Rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti (3/2015)

Od 1. dubna 2015 dojde k zásadnímu rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na odběratele. Na konci roku 2014 byla schválena a ve Sbírce zákonů publikována jedna z novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), která mimo jiné rozšířila seznam komodit, u kterých může být nově uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Následně bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (dále jen „Nařízení“) specifikující komodity, při jejichž dodání bude dočasně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Media: Challenged by Mobility and Multi-Screens

Over the last ten years, the media industry has seen revolutionary changes, particularly in the areas of consumer behavior, the rise of global internet connectivity, developments in mobile telephone and tablet usage and a marked increase in user-produced content. Media companies seized the opportunities presented by this new wave of digitalization, rethinking their business strategies to ensure steady growth. The third edition of our annual media barometer discusses changes in this fast-moving industry, analyzing performance in three key areas: revenue, profitability and cash.

What You Need To Know About Joint Audit

The European Audit Reform has been adopted by the co-legislators of the European Union and is expected to become effective by mid-2016. As professionals with significant experience working within this system, we would like to present you with a guide that explains the main features of Joint Audit, its application and its associated benefits.

2013 French Fashion and Luxury Study

To strengthen the competitiveness of the fashion and luxury industry value-chains, a committee led by the French Ministry in charge of competitiveness, industry and services (DGIS : Direction Générale de la Compétitivité, de l‘Industrie et des Services) has commissioned Mazars to conduct a study to “identify all French fashion and luxury industry players and map their contributions to external trade” – a first step in the major challenge of ensuring the industry’s sustainability.

Product sheet - Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Zákon o daních z příjmů umožňuje podporu aktivit, které jsou vyvíjeny v rámci výzkumu a vývoje. Podstatou tohoto zvýhodnění
je možnost uplatnění odčitatelné položky od základu daně z příjmů ve výši nákladů, které byly poplatníkem na realizaci aktivit
výzkumu a vývoje vynaloženy. Prakticky jsou tak náklady na výzkum a vývoj uplatněny dvakrát, nejprve v obecném základu daně
za dané zdaňovací období a následně ještě jednou v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Díky podpoře výzkumu a vývoje je
tak umožněno poplatníkům realizovat významné úspory na dani.

Share